En avdragsgill investering för företag

Eftersom ohälsa och många problem ofta är relaterade till arbetslivet får många av våra patienter behandlingen betald av sin arbetsgivare. Yrkesinriktad rehabilitering är avdragsgillt för arbetsgivaren.

UTDRAG OM FRÅGOR SOM STÄLLS TILL SKATTEVERKET, OM ARBETSGIVARES AVDRAGSRÄTT FÖR FÖRETAGSVÅRD, FÖREBYGGANDE BEHANDLING OCH REHABILITERING:

Arbetsgivarens avdragsrätt för kostnader för förebyggande behandling och rehabilitering


”Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnader för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, om han ska svara för dem enligt 22 kap. AFL eller om han kan visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta (16 kap. 24 § IL). Avdrag får även göras för kostnader för förebyggande behandling, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen har ett sådant syfte.”

Förebyggande behandling och rehabilitering

”Förmån av förebyggande behandling eller rehabilitering beskattas inte (11 kap. 18 § IL). Dessa åtgärder förekommer i många former.”