Historisk tillbakablick av grundaren Lars-Olof Berglöf

lars-olov-portratt

Lars-Olof Berglöf

Leg naprapat, Doctor of Naprapathy, akupunktör (T.C.M.), Doctor of Acupuncture och kinesiolog. Verksam sedan 1971.

Utbildning:
Examen i Naprapati från National Collage of Naprapathy i Chicago.
Examen i Akupunktur från England, Sri Lanka och Kina. Utbildning inom Kinesiologi från Kalifornien, USA.

Praktik/skolklinik:
Sedan 70-talets början har Lars-Olof drivit kliniker i ett antal svenska städer; Borlänge, Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Norrtälje och Stockholm, samt skolklinik i Göteborg och Stockholm.

Skolor:
Under 1980-talet drev Alternativmedicinska Institutet (AMI) en 1-årig utbildning, Alternativmedicinsk utbildning samt Traditional Chinese Acupuncture Collage; en 3-årig utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur.

Kurser:
I slutet av 1970-talet och i början av 80-talet höll dessutom Lars-Olof i kurser i Inre personlig utveckling.

Seminarier:
I slutet av 80-talet höll Alternativmedicinska Institutet seminarier i Advanced Kinesiology i samarbete med Naprapathy School i både Sverige och Norge för framförallt naprapater, sjukgymnaster och terapeuter.

Akademier/KAM:
Under 80-talet var Lars-Olof med och startade Svenska Akupunkturförbundet samt KAM, Kommittén för Alternativmedicin, där han verkade som samordnare för samtliga Alternativterapeutiska förbund som i början av KAMS verksamhet fungerade som samordnare för terapeuter samt som Akupunkturspecialist. Under samma tidsperiod var Lars-Olof i sex år verksam som president för Swedish Academy of Traditional Chinese Medicine.

Kongresser:
Lars-Olof har under 80-talet varit med om att organisera två världskongresser i Stockholm inom akupunktur och alternativ medicin.

Doktorsavhandling:
Lars-Olofs doktorsavhandling i akupunktur genomfördes i samarbete med statistiker från Uppsala Universitet och under överseende av psykolog och sociolog. Den gjordes dels som en blindstudie med 150 antal personer, där försök- och kontrollgruppen fick gå i verksam behandling.

I båda försöken gavs tre behandlingar och resultatet blev att: 31% slutade röka i försöksgruppen (med rätt behandling) 4% slutade röka av de som ej fått verksam behandling.

Ur detta kunde det säkerställas på nivå 1 %- nivån att akupunkturen varit den verksamma faktorn.

Kliniska 66,7 % slutade helt röka av de som betalat själva, 77 % slutade helt eller minskade kraftigt att röka.

Kontakt; Lars-Olof Berglöf, Alternativmedicinska Institutet, 070 953 88 88

Pris: 600 kr/behandling (ej momspliktig)

Spara

Spara

Helhetssyn öst och väst Läs vidare