Anneli

I Annelis behandlingar integreras akupunktur enligt 5-elementsteorin med massageterapi. Psykiska och fysiska blockeringar yttrar sig som muskelspänningar i kroppen. Genom att både öppna upp flödet med nålar/ akupunktur samt via massage skapas cirkulation som är grunden till självläkning.

Ont i nacke och ländrygg till exempel är inte bara överansträngning. Enligt TCM är det blockering i njurarnas energi som hanterar stress, rädslor och vilja. Med massage av ryggen påverkar man alla organs energi som är representerade på ryggen.

Dålig hållning bidrar till sämre andning och syresättning i kroppen. Musklerna jobbar inte optimalt och blir spända. Det i sin tur komprimerar ryggraden och lederna. Man får ont och mer spänning uppstår.

Behandlingarna ser till att bryta den onda cirkeln.

Anneli har avtal med ActiWay.

Pris: 700 kr inkl moms. Studerande 600 kr inkl moms.
Bokning av Anneli via tel. 070 443 81 08