Behandlingsmetoder

Behandlingarna baserar sig på en kombination av österländsk filosofi/metodik och västerländsk teknik.

Naprapati, kiropraktik
Traditionell kinesisk akupunktur
Massage, bindvävsmassage
Kroppsbalansering (kinesiologi)
Zonterapi

Yin och Yang: Läs mer

Akupunktur utvecklades i Kina för ca 5000 år sedan. Med hjälp av nålar och värme harmonieras kroppens energibalans för att stimulera till självläkning. AAA-kliniken diagnostiserar med bland annat tung- och pulsdiagnostik och kinesiologi. All behandling utgår från nuläget och patientens individuella energistatus. En av grundfilosofierna i akupunkturen är, förutom yin och yang, fem elementteorin.

l-o-aku

Naprapati. Ordet naprapati kommer från två ord. Napravitch, som betyder att korrigera orsaken och patos, som betyder lidande. Naprapati är en mjuk behandlingsform som korrigerar kotor och mjukar upp muskler och ligament. Naprapati ger en övergripande balans i de rörliga delarna av kroppen. Naprapatin och akupunkturen kompletterar varandra och samspelar på ett förträffligt sätt: Naprapatin balanserar det yttre strukturella och akupunkturen det inre energimässiga.

martin-nap-2 martin-nap martin-nap-3

martin-nap4-4 martin-nap-5

Massage frigör kroppens avslappningshormon, oxytoxin. Massagen ökar också cirkulationen och löser upp spänningstillstånd som blockerar blod och näringstillförsel till kroppens olika delar. Kliniken utövar flera olika sorters massage; klassisk-, bindvävs- och energimassage.

lina-massage lina-massage-2

Kinesiologi och energibalansering. Kinesiologi används med fördel tillsammans med akupunktur. Kinesiologi är en kroppsbalanseringsteknik där man, via manuell muskeltest, utifrån musklernas styrka eller svaghet mäter vad som stärker och försvagar kroppen. Det leder i sin tur till vilken behandling som är lämplig.

Energibalanseringen syftar till att frigöra fysiska, mentala och känslomässiga blockeringar och öka kroppens förmåga till självläkning.

Zonterapi. I zonterapi behandlas fötterna. De är indelad i zoner som korresponderar med kroppens olika delar. Genom tryckningar under fotsulan stimuleras och återskapas balansen i kroppen. Vi använder zonterapi vid speciella behov.

lina-zonter

Coaching bokas som ett separat möte, utöver kroppsbehandling. Coachingen sker i samarbete med Karin Bjarnesand. Läs mer på www.bjarnesand.se
Det bygger på det individuella samtalet och syftar till att nå ökad insikt och självkännedom för att frigöra och utveckla mening, motivation och målmedvetenhet såväl personligt som professionellt.

Där samtalet inte räcker till kompletteras ofta en unik kombination av kroppsmedvetna och pedagogiska metoder – intuitionspedagogik. I detta möter individen sig själv på ett djupare plan.

karin-coach

Metoden bygger på att sinnen och medvetande frigörs så att individen kan gå bakom sitt försvar och komma i kontakt med sin inre livskraft. Genom att stanna upp, uppleva och reflektera utvecklas självkännedom. Vi lär oss att rikta vår livsenergi på ett medvetet och kompetent sätt till att skapa en inre tillfredsställelse.

De omedvetna nedtryckta känslorna måste inte alltid bli medvetandegjorda. Läkning kan mycket väl ske utan att man vet vad som händer. Kroppen har självläkande krafter som kan stimuleras.

Vill du läsa mer om person- och ledarskapsutveckling?
www.bjarnesand.se

Vägledda meditationer, CD-skivor för att meditera på egen hand.
Det här är en metod för intuitiv och kreativ kommunikation med det undermedvetna, med hjälp av mentala bilder. Metoden ger möjlighet att möta sig själv på ett djupare plan, inspirerar till personlig utveckling och självkännedom.

Den vägledda meditationen är ett verktyg till ökad förmåga att hantera stress och stressrelaterade problem.

Meditation på CD: Läs mer

VAD vi behandlar Läs vidare

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara