Behandlingarna baserar sig på en kombination av österländsk filosofi/metodik och västerländsk teknik.

Naprapati, kiropraktik
Traditionell kinesisk akupunktur
Massage, bindvävsmassage
Kroppsbalansering (kinesiologi)
Zonterapi

Yin och Yang: Läs mer

Akupunktur

Akupunktur utvecklades i Kina för ca 5000 år sedan. Med hjälp av nålar och värme harmonieras kroppens energibalans för att stimulera till självläkning. AAA-kliniken diagnostiserar med bland annat tung- och pulsdiagnostik och kinesiologi. All behandling utgår från nuläget och patientens individuella energistatus. En av grundfilosofierna i akupunkturen är, förutom yin och yang, fem elementteorin.

Naprapati

Naprapati. Ordet naprapati kommer från två ord. Napravitch, som betyder att korrigera orsaken och patos, som betyder lidande. Naprapati är en mjuk behandlingsform som korrigerar kotor och mjukar upp muskler och ligament. Naprapati ger en övergripande balans i de rörliga delarna av kroppen. Naprapatin och akupunkturen kompletterar varandra och samspelar på ett förträffligt sätt: Naprapatin balanserar det yttre strukturella och akupunkturen det inre energimässiga.

Akupunktur

Massage

Massage frigör kroppens avslappningshormon, oxytoxin. Massagen ökar också cirkulationen och löser upp spänningstillstånd som blockerar blod och näringstillförsel till kroppens olika delar. Kliniken utövar flera olika sorters massage; klassisk-, bindvävs- och energimassage.

Kinesiologi och energibalansering

Kinesiologi och energibalansering. Kinesiologi används med fördel tillsammans med akupunktur. Kinesiologi är en kroppsbalanseringsteknik där man, via manuell muskeltest, utifrån musklernas styrka eller svaghet mäter vad som stärker och försvagar kroppen. Det leder i sin tur till vilken behandling som är lämplig.

Energibalanseringen syftar till att frigöra fysiska, mentala och känslomässiga blockeringar och öka kroppens förmåga till självläkning.

 
Zonterapi. I zonterapi behandlas fötterna. De är indelad i zoner som korresponderar med kroppens olika delar. Genom tryckningar under fotsulan stimuleras och återskapas balansen i kroppen. Vi använder zonterapi vid speciella behov.

Avslappningsmassage
Zonterapi